Välkommen till Resarö Bygdeförening 2019
         

    

Plangruppen är en samverkansgrupp, initierad av Resarö Bygdeförening, och som representerar boende/ägarföreningar på Resarö i syfte att inkomma med synpunkter på kommunens arbete med olika planer för Resarö.. I plangruppen ingår: Ytterby Gårds samfällighets- förening, Fastighetsägarföreningen Ytterby B, Resarö-Storängs villaägarförening, Brf Löjvik 1 och 2, Isterbergets tomtägarförening, Engarns byförening, Resarö Vägförening, Ytterby B samfällighets- förening, Brf Löjvikshöjden samt Överby Villaägarförening. 

Hittills har gruppen lämnat svar på detaljplanen för Storäng och på Vaxholms översiktsplan 2030. 

Gruppen har enats om att de gemensamt driver frågan om att säkra en "varsam exploatering av Resarö med bibehållen natur och skärgårdskaraktär". Gruppen vill i största möjliga utsträckning bevara Killingen som naturområde för rekreation och friluftsliv. 

Respektive representant ansvarar för att förankra yttranden i sina respektive styrelser innan det lämnas in till kommunen.

  INFÖR VALET 2018

PLANGRUPPENS BREV TILL PARTIERNA ang RESARÖ MITT 20180821

- Vänsterpartiets återkoppling om Resarö Mitt
- Miljöpartiets svar ang. fortsatt arbete med Resarö Mitt
- Socialdemoktraternas svar på förslag från Resarö Plangrupp
- Centerpartiets svar till Resarö Plangrupp
- Waxholmspartiets svar till Resarö Plangrupp

 

Vårstädning Resarö tennisbanor 2018
Nästa söndag den 22 april kl. 10.00 träffas vi och krattar bort löv mm och lägger på nytt grus. Är vi några stycken så fixar vi det snabbt tillsammans. All hjälp mottages tacksamt!
Ta med familjen, vännerna och gott humör, handskar, kratta, piasavakvast, sekatör, spade och ogräsraka om ni har.
Vi bjuder på fika och tennisbiljetter. Sprid gärna infon och meddela om ni kan hjälpa till så vi kan planera för fikat.
Grusbanan ska därefter vältas innan vi sätter upp nät. Återkommer med besked när den är klar för spel.
Vi ses!
Torbjörn, Bengt, Mino, Annika och Camilla
Årsmöte onsdag den 14 mars 2018 kl 19 i Bygdegården,
Ytterbyvägen 8, Resarö

Kom och påverka på vårt årsmöte, alla är välkomna!

Årsmötesprotokoll.

 

OBS!!!!
INFORMATION om DP382 RESARÖ MITTi pdf-format

Text i word-format.

Tennissektionen informerar:Torbjörn, Camilla, Mino, Annika och Bengt

2017-05-02   Synpunkter på DP 401, Storäng östra
2016-11-21   Synpunkter på 70 kV kraftledning
2016-10-05  Resarö Bygdeförenings plangrupp. 
                      Synpunkter på DP 413 Storäng västra
 


EVENEMANG I BYGDEGÅRDEN

2015-12-18 Plangruppens svar på Trafikverkets förslag angående Engarns vägskäl.

Gilla gärna "Resarö Bygdeförening" på facebook för kontinuerlig info om evenemang och annat som berör Resarö, tex. större byggprojekt.

NYTT PLANFÖRSLAG RESARÖ MITT

 

Yttrande samråd Storäng 2015-03-16

GÅRDEN på Resarö
drevs 2014-2016 men ligger nu vilande och väntar på nya krafter och idèer.
(drivs av resaröföräldrar och ordnar, några gånger per termin, kul kvällar för barn i mellanstadieåldern i bygdegården på Resarö.
Vi spelar pingis, pysslar, lyssnar på musik, bakar eller grillar mm. Gilla oss på Facebook för att få kontinuerlig information.)
Gilla gärna "Gården på Resarö" som är ungdomsverksamhetens egen facebookssida.

Plangruppens remissvar

Frågor till politiker inför valet 2014

 

Bli medlem nu! Medlemsavgift 250 kr/familj till plusgiro konto 67 47 70-3 
eller med Swish 123 321 62 56

 

BYGDEGÅRDEN

Bygdegården bokas för föreningsmöten och klassfester.
Som medlem i Bygdeföreningen kan Du även hyra Bygdegården för privata fester. 
I Bygdegården finns bord, stolar och porslin m.m. för 30 personer. (max 50 personer får vistas i lokalen samtidigt)

Hyreskostnader:
- barnkalas  260 kr
- privata fester  550 kr  (Bygdegården upplåtes ej för ungdomsfester)
- styrelsemöten  100 kr
- årsmöten  500 kr

Medlemsavgiften för 2019 blir 250 kr/familj

Kontaktperson Bygdegården Elisabet Ebersjö Hallsénius:  resarobygdegard@gmail.com

Bokningskalender för Bygdegården

 

VÄVSTUGAN

Vävsektionen har ett eget hus ovanför Bygdegården där det finns flera vävstolar av olika storlekar uppsatta. Vävstugan har möten första tisdagen i varje månad. Om Du är intresserad av att vara med och väva kontakta bygdeföreningen.
 

Kontaktperson: Marianne Hauge-Granqvist  076-1029323

TENNIS

Tennissektionen inom Bygdeföreningen ansvarar för tennisbanorna vid Paviljongen. 
Bokningskuponger för tennisbanorna säljs via ICA Resarö.
Kontaktperson:  Torbjörn Wallin  070-7934491

 

 

Styrelsen för Resarö Bygdeförening 2018:  

Karin Malmström Gill Ordförande 0765764267
Torsten Berg Kassör 0707952800
Gunilla Lauthers Ledamot 0707567356
Jenny Rilegård Ledamot 0739842131
Anna Sedvall Wiklund Ledamot 0766281261
Tomas Telander Revisor  
Hans Granqvist Revisorsuppleant 0739019494

                                           Föreningens stadgar 1992-03-24 

 

 Resarö Bygdeförenin
Ytterby 1, 185 94  Vaxholm
 Plusgiro 67 47 70 –3  
 
Mail:  resarobygdegard@gmail.com

Adress till Bygdegården:   Ytterbyvägen 8

Resarö Bygdeförening är en ideell förening och all verksamhet sker oavlönat och på frivillig basis. För att kunna driva och underhålla Bygdegården är vi dock beroende av att vi är många medlemmar som betalar medlemsavgiften 250:-/familj och år